For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Общи условия и лични данни

Muzikalenpazar.com е сайт за малки обяви и е собственост на „ВЕДЕОМ“ ЕООД. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ВЕДЕОМ“ ЕООД- Стара Загора, ЕИК: 204674386, гр.Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ №1, и лицата- ползватели на услугите на сайта muzikalenpazar.com.

Настоящите Общи условия за повеителност са актуализирани последно на 18.05.2018г.1.

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви muzikalenpazar.com

 1. Ползвател – физическо или юридическо лице, подаващо обява в muzikalenpazar.com
 2. Сайтът за обяви com предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават обяви за определени срокове от време.
 3. Подавайки обява, Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.
 4. Подавайки обява, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта за обяви com, в съответствие със законовите норми.
 5. Всяко лице, което е заредило на браузъра си com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на muzikalenpazar.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 6. Ползвателите на услугите на com се съгласяват да получават електронния бюлетин на сайта.

2. Правила за публикуване на обяви във muzikalenpazar.com

 1. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 3. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
 4. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 5. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 6. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
 7. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 8. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 9. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание .
 10. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 11. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 12. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
 13. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 14. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
 15. Забранена е директната, нерегламентирана реклама
 16. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 17. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 18. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 19. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 20. Обявите се публикуват за срок от един месец. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния едномесечен срок. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.
 21. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време.
 22. Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично от администратор.
 23. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
 24. „ВЕДЕОМ“ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 25. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

3. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

 1. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
 2. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
 3. Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
 4. Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер. Пример: „Китари на най-добра цена“.
 5. В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.
 6. Които съдържат некоректна или погрешна информация.
 7. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
 8. Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
 9. Които съдържат снимки с прекалено ниско качество.
 10. Със снимки или графика, съдържащи прекалено ярък фон, неестествени цветове, размножена или по друг начин открояваща се снимка.
 11. Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
 12. Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
 13. Които съдържат множество правописни грешки.
 14. За които се изисква пълно или частично предплащане на стоката или услугата.
 15. Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.
 16. За които се получават множество жалби.
 17. С предложения, в които не са посочени основни детайли и особености на продукта или услугата.
 18. Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт.
 19. Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
 20. Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход.
 21. Обяви на Интернет-магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
 22. Обяви за работа във видеочатове, еротични фото- и видеосесии.
 23. Обяви за предлагани услуги с окултен характер – ясновидство, гадания, астрология и пр.
 24. Обяви за събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид.
 25. Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.

4. Прилагане на Правилата

 1. Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява.
 2. При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Ползвателя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

5. Отговорност и ограничение на отговорността

 1. Ползвателят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви com, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
 2. Компанията, администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви com, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.
 3. Промени на Правилата и Условията:
 4. Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви com могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта.

6. Поверителност

 1. С достъпа до уебсайта и използването на muzikalenpazar.com, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия и е достъпна тук.
 2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на muzikalenpazar.com, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си.
 4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата.
 5. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на muzikalenpazar.com, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

7. Контакти

Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящите Общи условия или Политиката за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си профил, моля свържете се с нас през формата за контакт на сайта.

8.Лични данни

 1. ВЕДЕОМ ЕООД е дружество, учредено в съответствие със законите на България, с ЕИК 204674386, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ №1, което обработва лични данни в качеството на лицензиран администратор със сертификат № 430173 издаден от Комисията за защита на лични данни.
 2. С използването на уебсайта,  ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.
 3. „ВЕДЕОМ“ ЕООД ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта muzikalenpazar.com, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. „ВЕДЕОМ“ ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на „ВЕДЕОМ“ ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. „ВЕДЕОМ“ ЕООД се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.
 4. Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.

8.1. Събиране и обработка на личните данни

 1. Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт ние изискваме от тях конкретна информация като валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, пол, телефонен номер, интереси и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. При определени обстоятелства потребителите, по желание, могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично е достъпна в профилите им на тяхна отговорност. Трябва внимателно да прецените рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация, особено информация, като адрес или точна информация за местоположението ви.

8.2. Контрол

 1. Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте или публикувате в нашата мрежа.

8.3. Споделяне

 1. Не споделяме лична информация за нашите потребители с несвързани с тях трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите за това или при следните обстоятелства:
 2. Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.
 3. Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.
 4. Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.
 5. Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим.
 6. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.

8.4. Използване

За да предоставим нашите услуги, ние можем да използваме информацията, която събираме и хостваме за следните цели:

 1. Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт или от нашето мобилно приложение. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 2. за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;
 3. за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни;
 4. за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;
 5. за свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;
 6. за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни;
 7. и за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби
 8. Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели.
Top Android
Android